วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

วิธีทำสบู่


วิธีทำสบู่
How-to-Make-a-Bar-Soap
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสบู่ก้อน
1. แม่พิมพ์สบู่
2. เทอร์โมมิเตอร์ (thermometer)
3. เครื่องชั่ง
4. เตาให้ความร้อน
5. ด่าง
6. น้ำ
7. ไขมัน
หลักการตั้งสูตรสบู่พื้นฐาน
มีวิธีการดังนี้
1.1    คัดเลือกไขมันที่ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  ตั้งสัดส่วนและปริมาณไขมันแต่ละชนิด
1.2    คัดเลือกชนิดด่าง  ตามวัตถุประสงค์ เช่น ต้องการทำสบู่ก้อนใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ทำสบู่เหลวใช้
โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นต้น
1.3    คำนวณปริมาณด่างที่ใช้ในสูตรโดยนำน้ำหนักไขมันแต่ละชนิดมาคำนวณปริมาณด่างโซเดียมไฮดรอก-ไซด์ หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ แล้วเอามาคิดคำนวณปริมาณรวมกันดังตัวอย่าง
ตัวอย่างวิธีการคำนวณ
น้ำมันมะพร้าว 120  กรัม ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 20.304 กรัม ( 16.92×120/100)
น้ำมันมะกอก   300 กรัม  ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 37.38 กรัม   ( 12.46×300/100)
น้ำมันปาล์ม       80 กรัม  ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 10.448 กรัม ( 13.06×80/100)
รวมไขมัน         500 กรัม  ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 68.132 กรัม
วิธีการผลิตสบู่พื้นฐาน
1         เตรียมแม่พิมพ์สบู่
2         ชั่งด่างตามปริมาณที่ได้จากการคำนวณอย่างระมัดระวัง
3         ชั่งน้ำที่ใช้ ค่อยๆเติมด่างลงในน้ำอย่างช้าๆ คนจนละลายหมด วัดอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส
4         ชั่งไขมันทั้งหมดผสมรวมกัน  วางบนเครื่องอังไอน้ำ วัดอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส เพื่อให้ใกล้เคียงกับ 3.
5         ค่อยๆเทน้ำด่างลงในไขมัน คนเบาๆ อย่างสม่ำเสมอ
6         นำส่วนผสมอื่นๆ เช่น น้ำมันหอมระเหย ผสมลงไปและคนจนเข้ากันดี เนื้อของเหลวเป็นสีขุ่น จึงเทลงในแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้
7         ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์  และ 1 เดือน จึงตรวจสอบ pH และนำไปวิเคราะห์
ข้อควรระวังในการผลิตสบู่
1   เพื่อความปลอดภัยของผู้ผลิต ควรสวมถุงมือยาง เสื้อคลุมที่สามารถปกปิดร่างกายได้ รวมทั้งควรสวมแว่นตาขณะที่ผลิตสบู่
2   เลือกใช้เครื่องชั่งที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่งสำหรับการชั่งด่าง
3   สถานที่ผลิตควรมีอ่างน้ำ หรือถังใส่น้ำสะอาดประมาณ 10 ลิตร เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น น้ำด่างกระเด็นโดนผิวหนัง และในกรณีที่น้ำด่างกระเด็นโดนผิวหนังนั้นให้ราดผิวหนังบริเวณนั้นด้วยน้ำส้มสายชูหรือน้ำมะนาวเพื่อให้ความเป็นด่างลดลง แล้วให้ล้างด้วยน้ำเย็นอีกหลายๆครั้งจนกว่าไม่รู้สึกคันและแสบร้อน
4   อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ ห้ามใช้วัสดุอลูมิเนียม ดีบุก สังกะสี หรือโลหะอื่นๆ นอกจากที่แนะนำเพราะโลหะเหล่านี้อาจทำปฏิกริยากับโซดาไฟเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ได้
5   ในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ ether หรือสารที่ระเหยและติดไฟง่าย ควรทำในตู้ควันเท่านั้นและระวังการติดไฟเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น